Zajęcia prowadzone w języku angielskim

Zapraszamy zainteresowanych studentów do logowania się na zajęcia prowadzone w języku angielskim (ćwiczenia/konwersatoria). Są to zajęcia, które student będzie mógł wybrać zamiast zajęć, które ma w planie (zamiennie z jego odpowiednikiem w języku polskim). Zajęcia nr 26 i 28 mają charakter konwersatoriów monograficznych przewidzianych na poszczególnych semestrach do wyboru. Szczegółowe informacje o przedmiocie, zasadach zaliczenia i wymiarze godzin w semestrze udzielają wykładowcy.
 
Logowanie od 26.02.2015 r. godz. 18:00 do 08.03.2015 r. godz.23:59 dla semestru 2, 4, 6 stopnia I oraz dla semestru 2 stopnia II studia stacjonarne.
 

Egzamin z Komunikowania się w organizacji

Egzamin poprawkowy dla studentów III roku Dziennikarstwa i komunikacji społecznej studiów niestacjonarnych  z Komunikowania się w organizacji odbędzie się 1 marca o godz. 11.20 dla Gr. 1 i o godz. 15.00 dla Gr. po WST.

Harmonogram sesji zimowej

Harmonogram sesji zimowej roku akademickiego 2014/2015 dla wszystkich kierunków prowadzonych przez Instytut (aktualizacja 23.02.2015).

Uwaga! Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr letni 2014/2015

Studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 21.02)

Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 10.02)

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych/ oddział w Katowicach. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani członkostwem, prosimy o kontakt: Sebastian Kubas (sebastian.kubas@us.edu.pl).
Obecnych członków chcielibyśmy poprosić o uregulowanie składki na 2015 rok i jej wpłatę na konto bankowe PTNP:

9 numer czasopisma "Political Preferences"

Z przyjemnością informujemy, że ukazał się 9 numer czasopisma "Political Preferences" pod redakcją dr Agnieszki Turskiej-Kawy oraz dr. hab. Waldemara Wojtasika. Numer w całości poświęcony jest wyborom do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Biorąc pod uwagę zakres tematyczny zaprosiliśmy do współpracy m.in. badaczy ze Słowenii, Rumunii, Chorwacji, Litwy, Czech. Dzięki umiędzynarodowieniu numeru część artykułów ma wartość komparatystyczną, przedstawiając kampanię wyborczą w różnych państwach. Druga część tekstów ma charakter analityczny, prezentując m.in. źródła bierności w elekcji do PE, uwarunkowania chwiejności wyborczej, kwestie odpowiedzialności politycznej czy strategie selekcji kandydatów na listy wyborcze. Z artykułami w całości można zapoznać się na stronie czasopisma: www.badania-elektoratu.us.edu.pl.

Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się w druku praca zbiorowa pt. "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku", przygotowana pod redakcją prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka, dr Katarzyny Czornik oraz dr. Mirona Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ. Zawarto w niej opracowania dotyczące m.in. ewolucji środowiska międzynarodowego Polski, uwarunkowań i celów polskiej polityki zagranicznej, stosunków polsko-niemieckich, polskiej polityki wschodniej oraz implikacji kryzysu w strefie euro. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski

Ukazała się praca zbiorowa pt. "Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku", przygotowana pod redakcją dr Katarzyny Czornik oraz dr. Mirona Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ.
 
Praca stanowiła zwieńczenie projektu naukowego sfinansowanego przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Wzięli w nim udział pracownicy m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uczelni Łazarskiego. Publikacja jest dostępna online  Zapraszamy do lektury!

Japonia jakiej nie znasz

Dnia 22 stycznia 2015 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbyło się wydarzenie "Japonia jakiej nie znasz. Odkryj kulturowe, społeczne i gospodarcze aspekty życia w Japonii", zorganizowane przez Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych UŚ. 

Program wydarzenia obejmował m.in. prelekcje specjalistów z obszaru Japonii, koncert klasycznej muzyki japońskiej, rytuał parzenia herbaty oraz pokaz slajdów z podróży po Kraju Kwitnącej Wiśni. Równolegle w CINiBA można było zwiedzać wystawę towarzyszącą pt. "Czar Dalekiego Wschodu". Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Japonii w Polsce.

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.