Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego


Polskie wybory 2014-2015.
Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne

Ustroń, 25-27.11.2015

www.wyborywpolsce2014-2015.us.edu.pl

 

40-lecie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Harmonogram zajęć i sesji letniej


Harmonogram sesji letniej 2014/2015 oraz harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Harmonogram sesji letniej 2014/2015 - POBIERZ (aktualizacja 1.09)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 26.08) - harmonogram może jeszcze ulegać zmianom

Informacja dla Kandydatów na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku Politologia, gdzie na specjalności Współczesne stosunki międzynarodowe znajduje się blok przedmiotów związany z bezpieczeństwem. 

Zapraszamy na studia prowadzone przez Instytut!

Serdecznie zachęcamy Kandydatów na studia do zapoznania się z ofertą edukacyjną Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa!

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE (studia licencjackie)

Perspektywy zawodowe:

 • praca w instytucjach publicznych, biurach poselskich i senatorskich,w organizacjach politycznych, organach jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności w obszarze projektowania i realizacji kampanii społecznych i politycznych oraz projektowania kampanii medialnych) 
 • praca w agencjach public relations 
 • rzecznictwo prasowe
 • praca analityka opinii publicznej, doradcy ds. wizerunku politycznego, kierownika i pracownika sztabów wyborczych
 • coaching polityczny
 • praca jako trener w firmach szkoleniowych. 
 • king maker

multimedialna prezentacja kierunku


POLITOLOGIA (studia licencjackie i magisterskie uzupełniające)

Perspektywy zawodowe: 

 • kariera polityczna
 • dziennikarstwo
 • praca w administracji rządowej i samorządowej
 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • praca w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych)
 • organizacje gospodarcze, społeczne i oświatowe
 • kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone
 • specjalistyczne instytuty badawcze i ośrodki eksperckie
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami rekrutacji na wszystkie kierunki: bezpieczeństwo narodowe i międynarodowe, doradztwo polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologiaw rozwinięciu wiadomości. 

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się monografia autorstwa dr. Mirona Lakomy pod tytułem: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw. Praca stanowi analizę rywalizacji i współpracy państw w nowej domenie jaką jest środowisko teleinformatyczne z perspektywy elementów teorii polityki zagranicznej. W książce przedstawiono znaczenie rewolucji teleinformatycznej dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz typologię cyberzagrożeń. Ponadto, dokonano analizy wybranych przypadków rywalizacji państw online,  na przykładzie m.in. stosunków estońsko-rosyjskich, litewsko-rosyjskich, gruzińsko-rosyjskich, izraelsko-irańskich oraz chińsko-amerykańskich. Wreszcie, scharakteryzowano także mniej lub bardziej udane próby międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy do lektury.

Nowa specjalność na Politologii!

Uprzejmie informujemy, że na kierunku Politologia prowadzonym przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa wprowadzona została nowa specjalność:

Administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

Opis specjalności

Sylwetka absolwenta

Plan studiów na specjalności (I stopień)

Plan studiów na specjalności (II stopień)

Dziennikarstwo docenione w rankingu "Perspektywy 2015"

Z przyjemnością informujemy, że kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA prowadzony przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa uzyskał 4 miejsce w Rankingu kierunków studiów „Perspektywy”.

Tym samym jest najwyżej ocenionym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Śląskim! 

Oceny poszczególnych kierunków w ramach Uniwersytetu Śląskiego dostępne są pod tym linkiem.

Pracownicy INPiDz uczestnikami konferencji

Dr Katarzyna Brzoza oraz mgr Katarzyna Stelmach z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ 2 czerwca 2015 r. wzięły udział z referatami w ogólnopolskiej konferencji naukowej z serii Problemy Demokracji „Technopolityka. Nowe zjawiska w polityce XXI wieku” organizowanej przez Akademię Ignatianum z Krakowa. 

Kurs samooobrony dla studentów BNiM

W ubiegłą niedzielę (7.06.) w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbył się kurs samoobrony dla studentów Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego.

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.