Godziny dziekańskie 2 listopada 2016 r.

Na wniosek Samorządu Studenckiego WNS UŚ Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Kazimierz Miroszewski, ogłosił 2 listopada 2016 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Rejestracja na zajęcia w języku angielskim

Zapraszamy zainteresowanych studentów do logowania się na zajęcia prowadzone w języku angielskim (ćwiczenia/konwersatoria). Są to zajęcia, które student będzie mógł wybrać zamiast zajęć, które ma w planie (zamiennie z jego odpowiednikiem w języku polskim). Szczegółowe informacje o przedmiocie, zasadach zaliczenia i wymiarze godzin w semestrze udzielają wykładowcy.

Lista zajęć prowadzonych w języku angielskim (semestr zimowy, rok akademicki 2016/2017)

Rejestracja od 26.10.2016 do 04.11.2016:

dla  kierunku Politologii

I stopnia - semestr 3, 5 godz. 17:00

II stopnia 1,3 o godz. 17:30.

Spotkanie z gen. Stanisławem Koziejem

Zakład Stosunków Międzynarodowych organizuje w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 12:00 w Auli im. K. Popiołka spotkanie z gen. prof. dr hab. Stanisławem Koziejem, byłym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.

W czasie spotkania Generał Stanisław Koziej wygłosi wykład pt.: „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”. Po spotkaniu jest przewidywana dyskusja.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz studentów specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe (Politologia).

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym

Harmonogram rejestracji w rozwinięciu wiadomości.

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Studia stacjonarne cz. 1 (aktualizacja 24.10)

Studia stacjonarne cz. 2 (aktualizacja 24.10)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Studia niestacjonarne (aktualizacja 17.10)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Polska po wyborach – polityczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje elekcji 2015 roku

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Fundacja Akademicka IPSO ORDO serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Polska po wyborach – polityczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje elekcji 2015 roku”. Konferencja odbędzie się 27-28 października 2016 roku w Wiśle.

Wybory są centralnym punktem empirycznych i normatywnych definicji demokracji, ideą konferencji jest analiza konsekwencji wyborów 2015 roku w Polsce w trzech płaszczyznach – psychologicznej, społecznej i politologicznej. Analizy te prezentowane będą w trzech tematycznych panelach: „Homo Retrahitus - depolityzacja, deideologizacja i dekonstrukcja elektoratów?”, Społeczeństwo i jego nowe podziały – wybory 2015 jako katalizator zmian czy ich konsekwencja?” oraz „Niedemokratyczne konsekwencje demokratycznych procesów?”. Do każdego panelu zaprosiliśmy wybitnych specjalistów (politologów, socjologów, psychologów); badaczy, którzy podzielą się wynikami swoich badań. Gościem honorowym będzie prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, której wystąpienie otworzy obrady wykładem Rozpoznanie potrzeb, konstruowanie wizji świata, ukrywanie natury zmiany: mechanizmy pozyskiwania zwolenników w wyborach 2015 i po nich. Harmonogram oraz szczegóły konferencji w rozwinięciu wiadomości.

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowa traktująca o  „Komunikowaniu lokalno-regionalnym w dobie społeczeństwa medialnego”.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  oraz Zakład Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są tutaj.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Mamy przyjemność poinformować, iż Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ jest partnerem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Do 21 października 2016 roku trwa elektroniczna rejestracja uczestników I edycji Olimpiady. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Prof. Mariusz Kolczyński w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Mamy przyjemność poinformować, iż dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego został wybrany do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Media katolickie w polskim systemie medialnym

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się publikacja dr. Damiana Guzka z Zakładu Dziennikarstwa INPIDz pt. Media katolickie w polskim systemie medialnym. Monografia stanowi próbę systemowego ujęcia mediów katolickich w Polsce w oparciu kategorię struktury mediów. Dodatkowo zawiera bogaty materiał dokumentacyjny w postaci aktualnego katalogu mediów katolickich w Polsce.

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS