Aktualności

Wyjazd badawczy dr. hab. M. Lakomy

Sukcesy

W dniach 26 listopada – 1 grudnia 2018 roku dr hab. Miron Lakomy przebywa na wyjeździe badawczym w Waszyngtonie D.C. Podczas pobytu odbywać będzie konsultacje naukowe w Middle East Media...

Organized Crime and the Economy

Aktualności

21 listopada 2018 roku w godz. 15:55-17:15 w Auli im. K. Popiołka odbędzie się wykład prof. Andrei Mario Lavezziego (Università degli Studi di Palermo) pt. „Organized Crime and the Economy”. Do...

Polska polityka 1918-2018

Konferencja

W dniach 6-7 listopada 2018 roku w Wiśle odbyła się konferencja naukowa "Polska polityka 1918-2018" zorganizowana przez Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja miała w zamierzeniu...

Z ekspertem o dzieciach

Aktualności

Studiujesz dziennikarstwo? Lubisz pisać?  Chcesz przeprowadzić i opublikować kilka wartościowych wywiadów?  Jeśli tak, to proponujemy Ci praktyki w portalu parentingowym (kierowanym do rodziców) www.ZEkspertemODzieciach.pl .  Jesteśmy otwarci na współpracę zarówno w trakcie wakacji, jak i...

Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Lekcje kryzysu

Aktualności

Katedra Teorii i Filozofii Prawa  WPiA UŚ oraz Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ serdecznie zapraszają do udziału w otwartym seminarium dyskusyjnym „Sądownictwo konstytucyjne w Polsce. Lekcje kryzysu” z udziałem dr. hab. Aleksandry Kustry-Rogatki, kierownika Katedry...

Szkolenie z zakresu post-turystyki

Aktualności

Zapowiadane na 5 listopada warsztaty z post-turystyki w związku ze zbyt małym zainteresowaniem nie odbędą się. W poniedziałek, 5 listopada od 10.00 do 18.00, w Sali Rady Wydziału odbędzie się szkolenie...

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku

Konferencja

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku, organizowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach (Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)...

Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Aktualności

4 października 2018 roku odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych, obejmujący między innymi prelekcje, warsztaty i możliwość spotkania w "żywą książką". Szczegóły wydarzenia można znaleć tutaj. Zapraszamy!

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Aktualności

W dniu 4 października 2018 roku w Auli. im. K. Popiolka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, Redaktorem Seniorem "Tygodnika Powszechnego". Spotkanie nosi tytuł...

Spotkanie Dyrekcji ze studentami I roku

Aktualności

Spotkanie Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze studentami I roku stopnia I i II kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwa polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia odbędzie...

Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Publikacja

Pragniemy poinformować, że w rezultacie prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ, we współpracy z naukowcami z innych ośrodków akademickich w Polsce, ukazała się książka pt. Kryzysy w...

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN

Aktualności

W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyło się z inicjatywy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii...

Przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Aktualności

7 czerwca 2018 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, a także Politologii (specjalność: Współczesne Stosunki Międzynarodowe) uczestniczyli w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadził kom. Radosław Zbroński z Komendy...

Święto wojsk specjalnych

Aktualności

24 maja w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyły się uroczystości związane z obchodami dorocznego święta wszystkich komandosów. W ten sposób 24 maja upamiętnia się bowiem dzień powołania...

Warsztaty o ochronie praw człowieka

Aktualności

W dniu 29 maja b.r. studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe realizowanej na kierunku Politologia wzięli udział w warsztatach pt. „Ochrona praw człowieka w kontekście...

Słowa są ważne - seminarium

Aktualności

24 maja 2018 r. studenci kierunków Politologia (spec. współczesne stosunki międzynarodowe) oraz Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w seminarium pt. "Słowa są ważne" zorganizowanym przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka...

Studenci w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Aktualności

21 maja studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego byli gośćmi Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), mieszczącego się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uczestnicy wizyty pogłębili...

Warsztaty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Aktualności

15 maja 2018 roku odbyły się warsztaty dla studentów w ramach programu edukacyjnego „ODKRYWAMY HISTORIĘ: Ostaszków – Twer – Miednoje” z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 75...