Aktualności

Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku

Konferencja

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komenda Główna Policji zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i...

Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Aktualności

4 października 2018 roku odbędzie się Dzień Otwarty Wydziału Nauk Społecznych, obejmujący między innymi prelekcje, warsztaty i możliwość spotkania w "żywą książką". Szczegóły wydarzenia można znaleć tutaj. Zapraszamy!

Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim

Aktualności

W dniu 4 października 2018 roku w Auli. im. K. Popiolka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, Redaktorem Seniorem "Tygodnika Powszechnego". Spotkanie nosi tytuł...

Spotkanie Dyrekcji ze studentami I roku

Aktualności

Spotkanie Dyrekcji Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa ze studentami I roku stopnia I i II kierunek bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, doradztwa polityczne i publiczne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia odbędzie...

Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Publikacja

Pragniemy poinformować, że w rezultacie prac badawczych prowadzonych w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ, we współpracy z naukowcami z innych ośrodków akademickich w Polsce, ukazała się książka pt. Kryzysy w...

Wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych PAN

Aktualności

W dniach 28-29 czerwca 2018 roku w Ustroniu odbyło się z inicjatywy Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ dr. hab. Mariusza Kolczyńskiego wyjazdowe posiedzenie Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii...

Przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Aktualności

7 czerwca 2018 roku studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, a także Politologii (specjalność: Współczesne Stosunki Międzynarodowe) uczestniczyli w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadził kom. Radosław Zbroński z Komendy...

Święto wojsk specjalnych

Aktualności

24 maja w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie odbyły się uroczystości związane z obchodami dorocznego święta wszystkich komandosów. W ten sposób 24 maja upamiętnia się bowiem dzień powołania...

Warsztaty o ochronie praw człowieka

Aktualności

W dniu 29 maja b.r. studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz specjalności Współczesne Stosunki Międzynarodowe realizowanej na kierunku Politologia wzięli udział w warsztatach pt. „Ochrona praw człowieka w kontekście...

Słowa są ważne - seminarium

Aktualności

24 maja 2018 r. studenci kierunków Politologia (spec. współczesne stosunki międzynarodowe) oraz Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe wzięli udział w seminarium pt. "Słowa są ważne" zorganizowanym przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka...

Studenci w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Aktualności

21 maja studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego byli gośćmi Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego), mieszczącego się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Uczestnicy wizyty pogłębili...

Warsztaty w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Aktualności

15 maja 2018 roku odbyły się warsztaty dla studentów w ramach programu edukacyjnego „ODKRYWAMY HISTORIĘ: Ostaszków – Twer – Miednoje” z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 75...

Wizyta w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym

Aktualności

W dniu 30 maja 2018 roku studenci I roku kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe UŚ odbyli wizytę w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach. Studenci mieli okazję wysłuchać wykładu Pana majora...

Kariera w mundurze?

Aktualności

Poradnictwu zawodowemu poświęcono kolejną wizytę w areszcie studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studenci I roku Bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Instytutu Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach mieli okazję po raz kolejny spotkać się z praktykami...

Europa wobec wyzwań w XXI wieku

Aktualności

24 maja 2018 roku studenci kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia będą uczestniczyli w V Forum pt. „Europa wobec wyzwań w XXI wieku”, której Organizatorami są Oświęcimski Instytut Praw...

Anti-Money Laundering Workshop

Aktualności

7 czerwca 2018 roku (w godz. 12:45-15:50) w sali 240 WNS studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe będą uczestniczyć w warsztatach „Anti-Money Laundering Workshop”, które przeprowadzi kom. Radosław Zbroński z...

Wizyta w Izbie Pamięci

Aktualności

15 maja 2018 r. studenci II stopnia kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe, w ramach przedmiotu Podstawy kryminologii, będą uczestniczyć w zajęciach w Izbie Pamięci prowadzonej przez „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna...

Wizyta w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Aktualności

21 maja 2018 roku studenci III roku Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego udadzą się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. Wizyta odbędzie się w ramach zajęć z...