Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2016/2017. Zachęcamy do aplikowania na cztery kierunki studiów, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

POLITOLOGIA, NA SPECJALNOŚCIACH:

  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  • INTEGRACJA EUROPEJSKA
  • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I DZIENNIKARSTWO
  • POLITYKA SPOŁECZNA
  • SAMORZĄDOWA
  • USŁUGI SPOŁECZNE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
  • WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wszystkie informacje o procesie rekrutacyjnym znajdą Państwo tutaj.

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowa traktująca o  „Komunikowaniu lokalno-regionalnym w dobie społeczeństwa medialnego”.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  oraz Zakład Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są tutaj.

Współpraca ze szkołami średnimi

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podpisał porozumienia o współpracy z trzema szkołami średnimi:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Sławkowie,

- II Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie,

- Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie.

- II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach


Szczegóły oferty Instytutu dla szkół można znaleźć tutaj.  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016

Harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016

Harmonogram sesji letniej: POBIERZ (aktualizacja 29.06)

Harmonogram sesji letniej - lektoraty: POBIERZ (aktualizacja 1.06)

Media katolickie w polskim systemie medialnym

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się publikacja dr. Damiana Guzka z Zakładu Dziennikarstwa INPIDz pt. Media katolickie w polskim systemie medialnym. Monografia stanowi próbę systemowego ujęcia mediów katolickich w Polsce w oparciu kategorię struktury mediów. Dodatkowo zawiera bogaty materiał dokumentacyjny w postaci aktualnego katalogu mediów katolickich w Polsce.

Pisma Humanistyczne - numer XIII

Mamy przyjemność poinformować, że ukazał się XIII numer czasopisma Pisma Humanistyczne", współprowadzonego przez pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz - mgr Justynę Łapaj i mgr. Tomasza Okraskę. Opatrzony podtytułem Kultura. Oblicza, konteksty, transgresje tom składa się z 26 artykułów, uszeregowanych w 7 działów: filozofia kultury, kultura pamięci, kultura narodowa, kultura polityczna, kultura w przestrzeni miejskiej, kultura jako element tożsamości, kultura w procesach komunikowania się. 

Z całym zeszytem można się zapoznać poprzez wersję elektroniczną dostępną tutaj.

„Pisma Humanistyczne" od 2015 r. znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt.).

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa przyjęta do międzynarodowego programu COST

Miło nam poinformować, że dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (Zakład Badań nad Zachowaniami Politycznymi) została przyjęta do prestiżowego międzynarodowego programu COST (European Cooperation in Science and Technology). Tytuł projektu to „Professionalization and Social Impact of European Political Science”, a jego celem jest stworzenie międzynarodowej grupy badaczy – politologów i socjologów polityki – którzy podejmą dyskusję m.in. nad internacjonalizacją badań w naukach politycznych, mobilnością międzynarodową badaczy, praktycznym wymiarem badań w naukach politycznych czy jakością programów w naukach politycznych w ramach edukacji uniwersyteckiej. 

COST jest najstarszym europejskim programem, który wspiera ponadnarodową współpracę badaczy i naukowców. Jego statutową misją jest budowanie potencjału naukowego poprzez aktywizowanie i łączenie w tzw. networki prężnych naukowo europejskich ośrodków badawczych. Co warte podkreślenia, w ramach projektów COST każde państwo może rekomendować jedynie dwóch delegatów.

Dr Damian Guzek Visiting Research Fellow w Keele University

Miło nam poinformować, że dr Damian Guzek z Zakładu Dziennikarstwa INPiDz uzyskał potwierdzenie tytułu Visiting Research Fellow w School of Humanities, University of Keele (Anglia). Dr Guzek zrealizuje badania na Uniwersytecie w Keele jako Visitng Research Fellow w terminie od 20 września do 14 października 2016 r. Podczas swojego pobytu przeprowadzi część prac związanych z grantem „Media wobec idei świeckiego państwa”, przyznanym mu przez Narodowe Centrum Nauki w 2015 r.

Opiekunem merytorycznym jego badań w Keele University została dr Elisabeth Poole, Joint Programme Director for Media, Communications & Culture w School of Humanities, specjalistka z zakresu badania religii w mediach brytyjskich oraz medialnej reprezentacji Islamu.

Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk laureatem grantu NCN

Mamy przyjemność poinformować, iż dr hab. prof. UŚ Zbigniew Oniszczuk, kierownik Zakładu Komunikowania Międzynarodowego i Systemów Medialnych INPiDz został laureatem konkursu OPUS 10 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Tytuł przyznanego grantu to Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich.

Dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński ponownie wybrany dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

W dniu 31.05.2016 r. odbyły się wybory na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Dyrektorem ponownie został wybrany dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński. W skład dyrekcji weszły ponadto dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (zastępca ds. nauki i promocji), dr Katarzyna Czornik (zastępca ds. dydaktycznych) i dr Patrycja Szostok (zastępca ds. dydaktycznych). 
 

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS