Unia Europejska - główne wyzwania, zagrożenia oraz przyszłość organizacji

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych zaprasza na swoją najbliższą konferencję, która odbędzie się w czwartek (28 kwietnia) od godz. 9:15 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Temat: Unia Europejska - główne wyzwania, zagrożenia oraz przyszłość organizacji.

Program konferencji

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowa traktująca o  „Komunikowaniu lokalno-regionalnym w dobie społeczeństwa medialnego”.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  oraz Zakład Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są tutaj.

Współpraca ze szkołami średnimi

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podpisał porozumienia o współpracy z trzema szkołami średnimi:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Sławkowie,

- II Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie,

- Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie.


Szczegóły oferty Instytutu dla szkół można znaleźć tutaj.  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Harmonogram zajęć w semestrze letnim 2015/2016

Studia stacjonarne: POBIERZ, POBIERZ (aktualizacja 25.02)

Studia niestacjonarne: POBIERZ (aktualizacja 13.02)

Godziny rektorskie na dzień 4 maja 2016 r.

W związku ze zbliżającym się Świętem Pracy dnia 1 maja oraz Świętem Narodowym Trzeciego Maja na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego, w celu ułatwienia bezpiecznego powrotu na uczelnię po świątecznej przerwie, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek ustalił 4 maja 2016 r. (środa) dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych.

Bezpieczeństwo Rady Współpracy Zatoki w kontekście Jemenu i nowej dynamiki

W dniu 26 kwietnia dr Jakub Sławek, były Konsul RP w Arabii Saudyjskiej, wygłosił na Wydziale Nauk Społecznych wykład pt. Bezpieczeństwo Rady Współpracy Zatoki w kontekście Jemenu i nowej dynamiki. W wydarzeniu uczestniczyli studenci Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowego oraz Politologii (specjalność: współczesne stosunki międzynarodowe).

Spotkania z praktykami są szczególnie wartościowe dla studentów. Szczególnie z tak doświadczonymi, jak dr Jakub Sławek, który był Konsulem RP w Arabii Saudyjskiej, a także zastępcą ambasadora i szefem sekcji politycznej. Jest doktorem arabistyki, tłumaczem przysięgłym j. arabskiego oraz autorem dwóch książek: „Jemen – świat wartości plemiennych” (2011) i słownika „Arabskie i polskie słownictwo dyplomatyczne i polityczne” (2016). Przez ostatnie 15 lat pracował w Libii, Jemenie, Algierii i Arabii Saudyjskiej, obecnie jest analitykiem freelancerem w firmach konsultingowych.

Relacja fotograficzna ze spotkania

Posiedzenie wyborcze Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Posiedzenie wyborcze Rady Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa odbędzie się w dniu 31 maja (wtorek) o godz.11.00 w pokoju 113.

Wyniki rekrutacji na studia i praktyki - Erasmus+

Zakończyła się rekrutacja na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

Wyniki (studia)

Wyniki (praktyki)

Zmiana formuły bibliometrycznego funkcjonowania Political Preferences

Zmiana formuły bibliometrycznego funkcjonowania czasopism naukowych sprawia, że światowe wydawnictwa naukowe digitalizują proces wydawniczy. Miło nam poinformować, że czasopismo "Political Preferences", wpisując się w ten trend dokonało niezbędnych zmian w swoim funkcjonowaniu. Za pośrednictwem strony http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP można dokonać cyfrowego zgłoszenia artykułu, który następnie zostanie poddany procesowi recenzowania według formuły double blind, również w formie cyfrowej. Baza recenzentów czasopisma obejmuje ponad 30 nazwisk najwybitniejszych badaczy z różnych dziedzin nauk politycznych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma. Za opublikowany artykuł Autor otrzymuje 9 punktów.

Stypendium imienia Leopolda Ungera

Zachęcamy do ubiegania się o Stypendium imienia Leopolda Ungera. Stypendium przyznaje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 2013 roku. Mogą się o nie ubiegać młodzi dziennikarze i adepci dziennikarstwa - studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia, laureaci Stypendium zostają wyłonieni do 15 czerwca 2016 r.

(...)

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS