Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego


Polskie wybory 2014-2015.
Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne

Ustroń, 25-27.11.2015

www.wyborywpolsce2014-2015.us.edu.pl

 

40-lecie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Aplikacje do programu ERASMUS+

Zapraszamy pracowników do składania aplikacji na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016. Terminy składania dokumentów i szczegółowe informacje podano w ogłoszeniach o rekrutacji. Proszę również zapoznać się z wymagania formalnymi dotyczącymi wyjazdów (pliki pdf).

Ogłoszenie o kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne, Ogłoszenie o kwalifikacji na wyjazdy szkoleniowe, Wymagania - wyjazdy dydaktyczne, Wymagania - wyjazdy szkoleniowe

Harmonogram rejestracji na zajęcia

I tura rejestracji na przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne:
 
Kierunek  Politologia I i II stopnia studia stacjonarne – 29.09.2015 godz. 12:00 do 11.10.2015 godz. 23:59
 
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia studia stacjonarne i niestacjonarne – 29.09.2015 godz. 13:00 do 11.10.2015 godz. 23:59
 
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia studia stacjonarne – 29.09.2015 godz. 14:00 do 11.10.2015 godz. 23:59
 
Kierunek Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia studia stacjonarne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia studia stacjonarne oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I i II stopnia studnia niestacjonarne – 29.09. 2015 godz. 15:00 do 11.10.2015 godz. 23:59
 
I tura rejestracji na wykłady monograficzne i konwersatoria monograficzne
 
Kierunek Politologia  I i II stopnia
Konwersatoria monograficzne-  30.09.2015 godz. 12:00 do 10.11.2015 godz. 23:50
Wykłady monograficzne – 30.09.2015 godz. 12:30 do 10.11.2015
 
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe I stopnia studia
Konwersatoria monograficzne-  30.09.2015 godz. 13:00 do 10.11.2015 godz. 23:50
Wykłady monograficzne – 30.09.2015 godz. 13:30 do 10.11.2015
 
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia studia stacjonarne
Konwersatoria monograficzne-  30.09.2015 godz. 14:00 do 10.11.2015 godz. 23:50
Wykłady monograficzne – 30.09.2015 godz. 14:30 do 10.11.2015
 
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia studia stacjonarne
Wykłady monograficzne – 30.09.2015 godz. 15:00 do 10.11.2015
 
Kierunek Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia stacjonarne
Konwersatoria monograficzne-  30.09.2015 godz. 15:00 do 10.11.2015 godz. 23:50
 
UWAGA! Rejestracja na przedmioty obowiązkowe i specjalizacyjne oraz wykłady i konwersatoria monograficzne dla I roku II stopnia kierunków Politologia oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów stacjonarnych oraz dla I i II stopnia kierunków Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów niestacjonarnych w dniach 29-30.09.2015 r. nie odbędzie się. Nowy termin rejestracji zostanie podany na stronie internetowej Instytutu. 

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym i sesji letniej

 


Harmonogram sesji letniej 2014/2015 oraz harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Harmonogram sesji letniej 2014/2015 - POBIERZ (aktualizacja 15.09)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 4.10)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 4.10)

Harmonogramy mogą jeszcze ulegać zmianom!

Zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczynają się 7.10. Na studiach niestacjonarnych zgodnie z terminami zjazdów.

Spotkanie studentów I roku z dyrekcją INPiDz

We wtorek (6.10) po inauguracji wydziałowej w Auli im. K. Popiołka odbędzie się obowiązkowe spotkanie studentów I roku kierunków: BNiM, DPiP, DZiKS, Politologia z dyrekcją Instytutu.

Badania przeznaczone dla studentów dziennikarstwa

W imieniu Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszamy Państwa (studentów dziennikarstwa II i III roku studiów licencjackich, ich absolwentów oraz studentów I i II roku studiów uzupełniających magisterskich) do udziału w krótkich badaniach, niezwykle cennych dla dalszego rozwoju programu nauczania dziennikarstwa w Polsce. Serdecznie zapraszamy i prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tych 2 ankiet.
 
 
Uczestniczą w ten sposób Państwo w prestiżowym wydarzeniu, projekcie badawczym kompetencji komunikacyjnych oraz etycznych przyszłych dziennikarzy. Tym samy staną się Państwo współtwórcami pierwszej w Polsce tego typu inicjatywy badawczej na 10 najlepszych uniwersytetów w Polsce. Zainteresowanym osobom, które wypełnią ankiety, możemy przesłać odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające wzięcie udziału w tego typu inicjatywie.

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się 6 października. Szczegółowy program znajdziecie Państwo tutaj. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 7 października. 

Stypendia ministra

Serdecznie zachęcamy do składania wniosków o stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Termin składania dokumentów dla Wydziału Nauk Społecznych to 25 września 2015 r., pokój nr 19.
Więcej informacji na stronie Wydziału Nauk Społecznych. Szczegóły dotyczącej stypendium na stronie MNiSW.

Konkurs na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2014/2015

Serdecznie zachęcamy tegorocznych absolwentów studiów licencjackich i magisterskich w naszym Instytucie do składania wniosków w konkursie na najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego 2014/2015.
 
Zainteresowani powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go w formie papierowej oraz elektronicznej wraz z dokumentacją osiągnięć oraz oryginałem dyplomu ukończenia studiów do dnia 21.09.2015 do Kierownika Dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych, pokój nr 19. Więcej informacji na stronie internetowej WNS.

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster: tomasz.okraska@us.edu.pl