Rejestracja na zajęcia - studia niestacjonarne i stacjonarne

II tura rejestracji dla wszystkich kierunków studiów niestacjonarnych - od 02.04 godz. 16:00 do 19.04 godz. 23:59.

 

Rejestracja na zajęcia – studia stacjonarne:

II tura rejestracji dla kierunku Politologia  I i II stopnia oraz  OD RYBNIK
– od 07.04 godz. 16:00 do 24.04 godz. 23:59.
 
II tura rejestracji dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna  I i II stopnia  
– od 07.04 godz. 17:00 do 24.04 godz. 23:59.
 
II tura rejestracji dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz Doradztwo polityczne i publiczne I stopnia  
– od 07.04 godz. 18:00 do 24.04 godz. 23:59.
  
Studenci, którzy nie będą mogli zarejestrować się w usosie na zajęcia z powodu braku limitów proszeni są o kontakt z Sekretariatem p. 113.

Warsztaty dla studentów BNiM i WSM

23 kwietnia 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędą się warsztaty skierowane do studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia, specjalność Współczesne Stosunki Międzynarodowe: 
1. Protokół dyplomatyczny – w godzinach 12:45 – 14:15 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (1 piętro)
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z elementarnymi zasadami protokołu dyplomatycznego oraz wykształcenie w nich przydatnych umiejętności interpersonalnych. 
2. Zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych – w godzinach 14:20 – 15:50 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (1 piętro)
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia praktyk, staży i zatrudnienia w instytucjach międzynarodowych, a także analiza kryteriów i warunków dotyczących rekrutacji. 

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr letni 2014/2015

Studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 21.02)

Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 6.03)

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Rekrutacja do Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych powstało w 2002 roku. Członkowie Koła byli organizatorami wielu ogólnopolskich konferencji naukowych (np. „Wieloaspektowość współczesnego bezpieczeństwa”, listopad 2014 r.) oraz konferencji studencko-doktoranckich (np. „Wpływ religii na współczesne stosunki międzynarodowe”, grudzień 2014 r.). Dzięki staraniom KNSM gościliśmy na Wydziale Nauk Społecznych m. in. Jerzego Turka (prezesa Agencji Rezerw Materiałowych), dr. Przemysława Ligenzę (wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego), prof. Bogdana Lenta (Uniwersytet w Bernie) oraz wielu innych specjalistów z różnych ośrodków naukowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych związanych z bezpieczeństwem i wojskowością (WAT, WSOWL, AON), gdyż te zagadnienia są najbardziej eksponowane w działalności Koła. Tradycją jest również organizowanie wykładów gościnnych (np. wykład Posła na Sejm Pana Zbyszka Zaborowskiego, marzec 2015 r.) oraz corocznego konkursu skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Małe Diploma”. Obecnie trwają przygotowania do ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej broni nuklearnej i jej znaczeniu dla współczesnego bezpieczeństwa w wymiarze globalnym.

Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku

16 kwietnia 2015 roku o godz. 11:30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się „Konkurs wiedzy o konfliktach zbrojnych po 1945 roku”. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego. Każdą szkołę reprezentować może maksymalnie 10 uczestników. 
Tematyka konkursu koncentruje się wokół historii najnowszej, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów zbrojnych. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. operacji „Pustynna Burza”, konfliktów na Bałkanach czy wojen domowych w Syrii, Libii i Mali. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe (m.in. smartfon) oraz nagrody książkowe. Organizatorem konkursu jest Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ. Współorganizatorem jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Więcej informacji: www.rodm-katowice.pl. 

Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego oraz Adam Marszałek ukazała się trzytomowa praca pt. „Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej”. Redaktorami naukowymi książek są prof. nadzw. UŚ dr hab. Jan Iwanek, dr hab. Waldemar Wojtasik, dr Małgorzata Domagała i dr Robert Radek. Kolejne tomy dotyczą zagadnień teoretycznych i historycznych autonomii terytorialnej (tom I), bogatej praktyki ustrojowej w Europie (tom II), a także współczesnej problematyki funkcjonowania partii politycznych na poziomach lokalnym i regionalnym (tom III). Publikacje są efektem współpracy naukowców z wielu ośrodków politologicznych w Polsce i zagranicy. Polecamy w szczególności prace pracowników naszego Instytutu: prof. nadzw.UŚ dr. hab. Jana Iwanka „Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej” (t.1), „Autonomia terytorialna w Hiszpanii” (t.2), „Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne – aspekty teoretyczne” (t.3); dr Małgorzaty Domagały „Rozwiązania autonomii terytorialnej w Wielkiej Brytanii” (t.2); dr Sebastiana Kubasa „Proces walki o autonomię Słowacji od początku XIX wieku do czasu jej uzyskania w 1938 r.” (t.1); dr Roberta Rajczyka „Autonomia gagauska panaceum na separatyzm” (t.2).

Konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok 2016. Uczestnikami mogą być pracownicy, studenci oraz doktoranci, a także absolwenci Uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Rozpatrywane będą tylko prace, które zostały przesłane do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://absolwent.us.edu.pl/konkurs-na-projekt-kalendarza-promocyjnego-un....

Warsztaty "Rekrutacja do policji"

Informujemy, iż w dniach 21.03.2015 oraz 28.03.2015 w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ odbyły się warsztaty pt. "Rekrutacja do policji", przeznaczone dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (st. stacjonarne i niestacjonarne). Warsztaty przeprowadził Pan mgr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Polityka-media-relacje interpersonalne

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Towarzystwa Inicjatyw Naukowych ukazała się praca zbiorowa pt. "Polityka-media-relacje interpersonalne. Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania", przygotowana pod redakcją Agaty Olszaneckiej, doktorantki z INPiDZ UŚ. Publikacja jest efektem współpracy doktorantów z zakresu nauk politycznych i studentów dziennikarstwa z Uniwersytetu Śląskiego. Zawarto w niej artykuły rozpatrujące wpływ czynników społecznych, psychologicznych i politycznych na postrzeganie kandydatów i partii; rolę portali społecznościowych w kampaniach marketingowych oraz zjawisko autoprezentacji i funkcjonowania jednostki w rzeczywistości społecznej. O nowatorskości podejścia do tematyki w publikacji świadczy empiryczny charakter wszystkich zawartych w niej artykułów oraz zastosowanie metody badań eksperymentalnych, rzadko wykorzystywanej w polskich badaniach nad komunikowaniem.

Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na stronie wydawcy oraz w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.