Spotkanie w sprawie wyboru specjalności - I rok Politologii

W dniu 20.12.2016 (wtorek) o godz. 8.00, na początku wykładu dr Olgi Szury-Olesińskiej, w sali 239 odbędzie się spotkanie dla I roku politologii studiów licencjackich, mające na celu dokonanie przez studentów wyboru specjalności. Obecność obowiązkowa!  

Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+

Zachęcamy pracowników Instytutu do zapoznania się z regulaminami i zasadami rekrutacji pracowników na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ w bieżącym roku akademickim 2016/2017. 

Ogłoszenie o kwalifikacji na wyjazdy dydaktyczne kadry akademickiej (STA) do zagranicznych uczelni partnerskich oraz wyjazdy w celu uczestnictwa w szkoleniu (STT)

Wymogi formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów (STA)

Wymogi formalne dotyczące kwalifikacji i realizacji wyjazdów (STT)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Studia stacjonarne cz. 1 (aktualizacja 7.11)

Studia stacjonarne cz. 2 (aktualizacja 24.10)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Studia niestacjonarne (aktualizacja 17.10)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego

24 - 25 listopada 2016 r. w Ustroniu odbyła się konferencja naukowa Instytutut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego pt. „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego”. W tym roku organizatorem wydarzenia był Zakład Komunikacji Społecznej INPiDz, a konferencji patronował Urząd Miasta Ustroń.

Fotorelacja

(...)

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

9 grudnia 2016 roku, w ramach promocji kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Zakład Stosunków Międzynarodowych zorganizował II etap (okręgowy) Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Celem przedsięwzięcia było wyłonienie 10 osób, które będą reprezentować nasz region w III etapie (centralnym) Olimpiady, której głównym koordynatorem jest Uniwersytet Warszawski. Do etapu centralnego zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej): Jan Amboży, Adam Hermann, Przemysław Koch, Kuba Libera, Igor Mędela, Kacper Stępień, Weronika Swat, Michał Trybus, Kamil Walczyk oraz Tomasz Zdrach. Gratulujemy!

Fotorelacja

Seminarium naukowe „Korupcja w administracji”

Serdecznie zapraszamy na kolejne seminarium naukowe „Korupcja w administracji”, które odbędzie się 12 grudnia 2016 roku w Auli im. K. Lepszego w Rektoracie Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Program:
10:00 – otwarcie seminarium dr hab. Agnieszka Turska-Kawa (Prezes Fundacji Akademickiej IPSO ORDO)
10:15-10:30 – O przyczynach korupcji w administracji publicznej – dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)
10:30-10:45 – Centralne Biuro Antykorupcyjne w walce z korupcją w administracji – Grzegorz Kisiel (Centralne Biuro Antykorupcyjne)
10:45-11:00 – Rola Policji w zwalczaniu korupcji – Daniel Palacz (Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach)
11:00-11:30 – dyskusja
11:30-11:45 – Zjawisko korupcji jako zagrożenie dla zaufania społecznego w samorządzie terytorialnym – dr Patrycja Szostok (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ)
11:45-12:00 – Programy antykorupcyjne w administracji polskiej – Anna Muś
12:00-12:15 – Ustawa o służbie cywilnej. Prawne instrumenty zapobiegania korupcji – Aleksandra Makarucha (Samorządowe Kolegium Odwoławcze)
12:15-12:45 – dyskusja
12:45 – zamknięcie seminarium

Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku

Pragniemy Państwa poinformować, że ukazała się praca zbiorowa nt. „Stosunki Polski z mocarstwami w drugiej dekadzie XXI wieku", pod red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. W zbiorze znajdują się opracowania 23 autorów z różnych ośrodków akademickich naszego kraju. Znaczną część publikacji stanowią opracowania autorstwa pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych naszego Instytutu: prof. dr. hab. Mieczysława Stolarczyka, dr. hab. Mirona Lakomy, płk. dr. Włodzimierza Wątora, dr Katarzyny Czornik, dr Małgorzaty Kubickiej, mgr Justyny Łapaj, mgr. Tomasza Okraski, mgr Moniki Szynol oraz mgr Agnieszki Miarki. 

Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP

Mamy przyjemność poinformować o ukazaniu się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego publikacji pt. Polityka wyrównywania szans edukacyjnych w III RP" autorstwa dr Natalii Stępień-Lampy z Zakładu Polityki Społecznej INPiDz UŚ.

W publikacji podjęto problematykę wyrównywania szans edukacyjnych. Pierwsza część pracy zawiera rozważania natury terminologicznej. Autorka dokonuje w niej próby zdefiniowania polityki wyrównywania szans edukacyjnych, którą to dziedzinę życia społecznego umiejscawia w systemie polityki społecznej. Następnie scharakteryzowane zostały przedsięwzięcia mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych podejmowane po 1989 roku w Polsce. W tym w szczególności omówiono cele i założenia reformy edukacyjnej z 1999 roku oraz jej kontynuację w postaci zmiany podstawy programowej kształcenia ogólnego, którą dekadę później zainicjowano w placówkach szkolnych. (...)

Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach w województwie śląskim.

Szanowni Państwo, 

dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą oraz za licznie przesłane prace.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach w województwie śląskim.

Szczegóły dotyczące II etapu opublikujemy wkrótce. Proszę śledzić informacje na stronie. 

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy.

Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach

Wyniki I etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach w województwie śląskim

Europa po Brexicie

24 listopada 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Europa po Brexicie”. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie: Co dalej po Brexicie? Wśród poruszanych tematów znalazły się:

- Procedura wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

- Aspekty polityczne, ustrojowe, ekonomiczne, militarne i społeczne Brexitu,

- Przyszłość UE po Brexicie,

- Media o Brexicie,

- Skutki Brexitu dla Polski.

Program wydarzenia

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ.

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS