Harmonogram sesji zimowej

Harmonogram sesji zimowej roku akademickiego 2014/2015 dla wszystkich kierunków prowadzonych przez Instytut.

Uwaga! Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogram będzie aktualizowany na bieżąco.

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr zimowy 2014/2015

  • Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 10.10.2014)
  • Studia stacjonarne - POBIERZ, POBIERZ (aktualizacja 14.10.2014)

Dane w planach dotyczące konwersatoriów i wykładów monograficznych są aktualne. W USOSie niektóre dane mogą być nieaktualne.

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Japonia jakiej nie znasz

Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych UŚ zaprasza do udziału w wydarzeniu "Japonia jakiej nie znasz. Odkryj kulturowe, społeczne i gospodarcze aspekty życia w Japonii", które odbędzie się 22 stycznia w godz. 14.00-19.15 w auli im. prof. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Program wydarzenia (dostępny w rozwinięciu wiadomości) obejmuje m.in. prelekcje specjalistów z obszaru Japonii, koncert klasycznej muzyki japońskiej, rytuał parzenia herbaty oraz pokaz slajdów z podróży po Kraju Kwitnącej Wiśni. Równolegle w CINiBA można zwiedzać wystawę towarzyszącą pt. "Czar Dalekiego Wschodu".   

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Japonii w Polsce

Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014

Dnia 19 stycznia 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbył się wykład otwarty dr. Michała Lubiny pt., „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014”.

Dr Michał Lubina jest pracownikiem Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekspertem Centrum Studiów Polska-Azja. Jest autorem pierwszej w Polsce historii Birmy ("Birma. Historia państw świata w XX i XXI w.", Warszawa 2014), monografii "Birma: centrum kontra peryferie. Kwestia etniczna we współczesnej Birmie 1948-2013" (Kraków 2014) oraz  publikacji „Niedźwiedź w cieniu smoka. Rosja-Chiny 1991-2014” (Kraków 2014). 

Współczesny Iran - kraj szalonych ajatollahów? Między mitami a rzeczywistością

Dnia 13 stycznia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu odbył się wykład gościnny dr. Roberta Czuldy pt. "Współczesny Iran - kraj szalonych ajatollahów? Między mitami a rzeczywistością". Organizatorem spotkania było Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ

Dr Robert Czulda jest adiunktem w Katedrze Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Instytutu Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2014 r. wydał książkę Iran 1925-2014. Od Pahlawich do Rouhaniego

Stypendium na Tajwanie dla dr. Roberta Rajczyka

Dr Robert Rajczyk z Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ uzyskał stypendium w programie „Taiwan Fellowship” w 2015 roku. Ustanowione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Chińskiej (Tajwanu) stypendium przyznawane jest zagranicznym ekspertom i naukowcom zainteresowanym prowadzeniem badań związanych z Tajwanem. Dr Rajczyk będzie prowadzić badania na Uniwersytecie Nanhua. Projekt badawczy, który uzyskał finansowanie nosi tytuł: „World’s impact of Taiwanese media system.”.

Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z recenzowaną pracą zbiorową "Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych" pod redakcją mgr. Tomasza Okraski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz. Wśród autorów artykułów znaleźli się m.in. pracownicy Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, dr hab. Jacek Surzyn i dr Katarzyna Czornik, oraz absolwentki studiów I stopnia kierunku politologia INPiDz UŚ, Kamila Gal i Agnieszka Miarka. 

Publikacja dostępna jest za darmo w wersji elektronicznej

Rekrutacja pracowników na wyjazdy stypendialne (dydaktyczne i szkoleniowe) w ramach programu Erasmus + (KA1 - ) w roku akademickim 2014/2015

Zapraszamy pracowników naszego Instytutu, którzy są zainteresowani realizacją wyjazdów dydaktycznych lub szkoleniowych w nadchodzącym semestrze letnim do składania w sekretariacie (pok. 113) do dnia 16 stycznia 2015 r. następujących dokumentów wymaganych w procedurze kwalifikacyjnej:
- wypełnionego indywidualnego programu nauczania / szkolenia (Individual Teaching Programme/ Individual Training Programme).

Dr A. Turska-Kawa Prezesem Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Turska-Kawa,  podczas Zjazdu w Ostromecku, została jednogłośnie wybrana przez delegatów na stanowisko Prezesa Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Ta prestiżowa funkcja jest kolejnym dowodem uznania środowiska polskich politologów dla sukcesów naukowych naszej badaczki, która poza koordynacją ogólnopolskich grantów i badań wyborczych, jest także redaktorką naczelną czasopisma z listy B MNiSW "Political Preferences".

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.