Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego


Polskie wybory 2014-2015.
Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne

Ustroń, 25-27.11.2015

www.wyborywpolsce2014-2015.us.edu.pl

 

40-lecie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos

28 maja w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się debata społeczna "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos". Spotkanie ma na celu wymianę poglądów na temat  bezpieczeństwa studentów Uniwersytetu Śląskiego ze śląskim komendantem wojewódzkim policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem oraz specjalistami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W programie m.in. cyberprzestępczość, (cyber)stalking i bezpieczeństwo w miejscach publicznych. Obecność studentów BNiM obowiązkowa!

Godziny rektorskie 29 maja do godz. 12.00

Na wniosek Samorządu Studenckiego Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek ogłosił godziny rektorskie 29 maja (piątek) do godziny 12:00. Z wyłączeniem Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologi i Nauk o Edukacji.

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr letni 2014/2015

Studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 21.02)

Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 6.03)

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla studentów BNiM

Dnia 16 maja grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe odbyła na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
Pod tym linkiem można zapoznać się z galerią zdjęć z ćwiczeń realizowanych przez studentów kierunku w trakcie szkolenia.

Zajęcia pracowników INPiDz w III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach

20 maja 2015 r. dr Bożena Zasępa z Zakładu Polityki Społecznej INPiDz przeprowadziła zajęcia z uczniami klasy pierwszej o profilu politologiczno-historycznym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Tematem zajęć była sytuacja ludnościowa i problemy demograficzne współczesnego świata. Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego od 2012 roku przez Uniwersytet Śląski projektu edukacyjnego pn. ,,Uniwersyteckie III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach".

W kwietniu i maju 2015 r. zajęcia z uczniami sześciu klas III Liceum poświęcone historii i współczesnym problemom Chin prowadził również mgr Tomasz Okraska z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz. 

IV Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych

W dniach 12-14 maja w Wiśle odbył się IV Zjazd Katedr i Zakładów Systemów Politycznych, którego organizatorem był Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Tematyka Zjazdu koncentrowała się  na problematyce badań nad partiami politycznymi. Swoje wystąpienia przedstawili prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) oraz prof. dr hab. Jan Iwanek (Uniwersytet Śląski). Każde z wystąpień inicjowało długie i ciekawe dyskusje, w których badacze analizowali nowe trendy w zakresie badań nad partiami politycznymi, czynili interesujące prognozy oraz wymieniali doświadczenia naukowo-badawcze.

(...)

Grant NCN dla dr. Damiana Guzka

Miło nam poinformować, że dr Damian Guzek z Zakładu Dziennikarstwa INPiDz otrzymał od Narodowego Centrum Nauki grant Preludium na realizację badań zatytułowanych „Media wobec idei świeckiego państwa”. Celem projektu będzie odpowiedź na pytanie, czy media w Polsce pełnią rolę dominującego czynnika w promocji idei świeckiego państwa w sferze publicznej? Grant dr. Damiana Guzka potrwa trzy lata i będzie realizowany w naszym Instytucie pod opieką dr. hab. prof. UŚ Marka Jachimowskiego.

Czasopismo „Political Preferences” na prestiżowej liście ERIH PLUS!

Z przyjemnością informujemy, że nasze czasopismo naukowe „Political Preferences” (www.politicalpreferences.org) zostało zindeksowane w The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), co oznacza, że zostaliśmy docenieni za międzynarodową wartość zamieszczanych artykułów naukowo-badawczych i ich wysoki poziom merytoryczny. To wyjątkowe wyróżnienie w środowisku międzynarodowym jest dla nas motywacją do dalszej pracy na rzecz podnoszenia jakości czasopisma i włączania go w międzynarodowy dyskurs naukowy.

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.