Życzenia Świąteczne

Wszystkim Studentom oraz Pracownikom Naszego Instytutu życzę wiele spokoju, radości oraz rodzinnego ciepła podczas Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok 2015 przyniesie Państwu pasmo sukcesów osobistych i zawodowych, a wszelkie postanowienia i plany urzeczywistniają się bez trudności. 

Dyrektor INPiDz

prof. UŚ dr hab. Mariusz Kolczyński

Rekrutacja pracowników na wyjazdy stypendialne (dydaktyczne i szkoleniowe) w ramach programu Erasmus + (KA1 - ) w roku akademickim 2014/2015

Zapraszamy pracowników naszego Instytutu, którzy są zainteresowani realizacją wyjazdów dydaktycznych lub szkoleniowych w nadchodzącym semestrze letnim do składania w sekretariacie (pok. 113) do dnia 16 stycznia 2015 r. następujących dokumentów wymaganych w procedurze kwalifikacyjnej:
- wypełnionego indywidualnego programu nauczania / szkolenia (Individual Teaching Programme/ Individual Training Programme).

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr zimowy 2014/2015

  • Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 10.10.2014)
  • Studia stacjonarne - POBIERZ, POBIERZ (aktualizacja 14.10.2014)

Dane w planach dotyczące konwersatoriów i wykładów monograficznych są aktualne. W USOSie niektóre dane mogą być nieaktualne.

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Dr A. Turska-Kawa Prezesem Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych

Miło nam poinformować, że dr Agnieszka Turska-Kawa,  podczas Zjazdu w Ostromecku, została jednogłośnie wybrana przez delegatów na stanowisko Prezesa Sekcji Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Ta prestiżowa funkcja jest kolejnym dowodem uznania środowiska polskich politologów dla sukcesów naukowych naszej badaczki, która poza koordynacją ogólnopolskich grantów i badań wyborczych, jest także redaktorką naczelną czasopisma z listy B MNiSW "Political Preferences".

Wykład dr. Jarosława Flisa "Złudzenie wyboru - polska ordynacja sejmowa w działaniu"

Dnia 17 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbył się wykład dr. Jarosława Flisa pt. "Złudzenie wyboru - polska ordynacja sejmowa w działaniu". Organizatorami spotkania byli Zakład Badań nad Zachowaniami Politycznymi oraz studenci kierunku Doradztwo Polityczne i Publiczne. Jarosław Flis jest wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był ekspertem sejmowej Komisji Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, która opracowała uchwalony w 2011 roku Kodeks Wyborczy.

Dr R. Rajczyk uczestnikiem misji OBWE w Mołdawii

Dr Robert Rajczyk z Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej uczestniczył w dniach 26.11-04.12.2014 r. w obserwacji wyborów parlamentarnych w Mołdawii w ramach misji Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Monitoring prowadzony był przez ponad 400 obserwatorów z 43 krajów świata. OBWE reprezentowało 307 obserwatorów długo- i krótkoterminowych, Zgromadzenie Parlamentarne OBWE - 63, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - 30 oraz 13 posłów - Parlament Europejski. Monitorowano funkcjonowanie 1255 lokali wyborczych spośród 1978 utworzonych w całym kraju oraz wszystkich 35 okręgowych komisji wyborczych. Wstępny raport OSCE/ODIHR dotyczący misji obserwacyjnej OBWE dostępny jest pod adresem: http://www.osce.org/odihr/elections/moldova/128476?download=true

Strategie medialne współczesnego świata - relacja z konferencji w Krasnodarze z udziałem pracowników INPIDz

Strategie medialne współczesnego świata – ósma międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego (Rosja)

Jak co roku początkiem listopada odbyła się tradycyjna już konferencja Wydziału Dziennikarstwa Kubańskiego Uniwersytetu Państwowego w Krasnodarze. Organizowane od ośmiu lat wydarzenie naukowe zgromadziło w nadmorskim Soczi w dniach 1-3 listopada wielu specjalistów i praktyków z zakresu komunikowania z niemal wszystkich znaczących ośrodków rosyjskich – Soczi, Krasnodaru, Kurska, Rostowa nad Donem, Majkopu, Piatigorska, Moskwy, Sankt-Petersburga, Tomska, Stawropolu, Władykaukazu, Woroneża, Wołgogradu i wielu uniwersytetów zagranicznych (Ukrainy, Polski, Białorusi, Czech, Uzbekistanu, Syrii, Włoch). Jak co roku, udział w konferencji wzięli pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku

Nakładem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie wydana została, pod redakcją naukową płk. dr. hab. Tadeusza Szczurka, praca zbiorowa pod tytułem: "Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku". Zawiera ona opracowania naukowe przygotowane między innymi przez pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ oraz absolwentów studiów I stopnia kierunku politologia INPiDz UŚ.
 

Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – problemy i wyzwania

W dniu 11 grudnia 2014 r. na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku – problemy i wyzwania”. Organizatorami wydarzenia były Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ.

 

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.