Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2016/2017

Studia niestacjonarne (aktualizacja 27.09)

UWAGA: PLAN MOŻE JESZCZE ULEGAĆ ZMIANOM

Informacja dla Kandydatów na kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Uprzejmie informujemy Kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, że na kierunku Politologia prowadzona jest specjalność Współczesne stosunki międzynarodowe, zawierająca blok przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Serdecznie zapraszamy!

Informacja dla Kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Uprzejmie informujemy Kandydatów, którzy nie zostaną zakwalifikowani na studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społecznaże na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne program studiów  zawiera blok przedmiotów związanych z komunikowaniem i public relations. Serdecznie zapraszamy!

Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego na rok akademicki 2016/2017. Zachęcamy do aplikowania na cztery kierunki studiów, w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

DORADZTWO POLITYCZNE I PUBLICZNE

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

POLITOLOGIA, NA SPECJALNOŚCIACH:

  • ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  • INTEGRACJA EUROPEJSKA
  • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I DZIENNIKARSTWO
  • POLITYKA SPOŁECZNA
  • SAMORZĄDOWA
  • USŁUGI SPOŁECZNE W POLITYKACH PUBLICZNYCH
  • WSPÓŁCZESNE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

Wszystkie informacje o procesie rekrutacyjnym znajdą Państwo tutaj.

Polska po wyborach – polityczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje elekcji 2015 roku

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Fundacja Akademicka IPSO ORDO serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Polska po wyborach – polityczne, społeczne i psychologiczne konsekwencje elekcji 2015 roku”. Konferencja odbędzie się 27-28 października 2016 roku w Wiśle.

Wybory są centralnym punktem empirycznych i normatywnych definicji demokracji, ideą konferencji jest analiza konsekwencji wyborów 2015 roku w Polsce w trzech płaszczyznach – psychologicznej, społecznej i politologicznej. Analizy te prezentowane będą w trzech tematycznych panelach: „Homo Retrahitus - depolityzacja, deideologizacja i dekonstrukcja elektoratów?”, Społeczeństwo i jego nowe podziały – wybory 2015 jako katalizator zmian czy ich konsekwencja?” oraz „Niedemokratyczne konsekwencje demokratycznych procesów?”. Do każdego panelu zaprosiliśmy wybitnych specjalistów (politologów, socjologów, psychologów); badaczy, którzy podzielą się wynikami swoich badań. Gościem honorowym będzie prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, której wystąpienie otworzy obrady wykładem Rozpoznanie potrzeb, konstruowanie wizji świata, ukrywanie natury zmiany: mechanizmy pozyskiwania zwolenników w wyborach 2015 i po nich. Harmonogram oraz szczegóły konferencji w rozwinięciu wiadomości.

Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego

W dniach 24-25 listopada 2016 r. w Ustroniu odbędzie się konferencja naukowa traktująca o  „Komunikowaniu lokalno-regionalnym w dobie społeczeństwa medialnego”.

Konferencja jest organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  oraz Zakład Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są tutaj.

Współpraca ze szkołami średnimi

Mamy przyjemność poinformować, że Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa podpisał porozumienia o współpracy z czterema szkołami średnimi:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Sławkowie,

- II Liceum Ogólnokształcące im Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie,

- Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie.

- II Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Mysłowicach


Szczegóły oferty Instytutu dla szkół można znaleźć tutaj.  Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016

Harmonogram zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2015/2016

Harmonogram sesji letniej: POBIERZ (aktualizacja 6.09)

Harmonogram sesji letniej - lektoraty: POBIERZ (aktualizacja 1.06)

Media katolickie w polskim systemie medialnym

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się publikacja dr. Damiana Guzka z Zakładu Dziennikarstwa INPIDz pt. Media katolickie w polskim systemie medialnym. Monografia stanowi próbę systemowego ujęcia mediów katolickich w Polsce w oparciu kategorię struktury mediów. Dodatkowo zawiera bogaty materiał dokumentacyjny w postaci aktualnego katalogu mediów katolickich w Polsce.

Pisma Humanistyczne - numer XIII

Mamy przyjemność poinformować, że ukazał się XIII numer czasopisma Pisma Humanistyczne", współprowadzonego przez pracowników Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz - mgr Justynę Łapaj i mgr. Tomasza Okraskę. Opatrzony podtytułem Kultura. Oblicza, konteksty, transgresje tom składa się z 26 artykułów, uszeregowanych w 7 działów: filozofia kultury, kultura pamięci, kultura narodowa, kultura polityczna, kultura w przestrzeni miejskiej, kultura jako element tożsamości, kultura w procesach komunikowania się. 

Z całym zeszytem można się zapoznać poprzez wersję elektroniczną dostępną tutaj.

„Pisma Humanistyczne" od 2015 r. znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt.).

Strony

Subskrybuj Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego RSS