Warsztaty dla studentów BNiM i WSM

23 kwietnia 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędą się warsztaty skierowane do studentów kierunków Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe oraz Politologia, specjalność Współczesne Stosunki Międzynarodowe: 
1. Protokół dyplomatyczny – w godzinach 12:45 – 14:15 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (1 piętro)
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z elementarnymi zasadami protokołu dyplomatycznego oraz wykształcenie w nich przydatnych umiejętności interpersonalnych. 
2. Zatrudnienie w instytucjach międzynarodowych – w godzinach 14:20 – 15:50 w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (1 piętro)
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia praktyk, staży i zatrudnienia w instytucjach międzynarodowych, a także analiza kryteriów i warunków dotyczących rekrutacji. 

Rekrutacja na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza rekrutację na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2015/2016
 
SPOTKANIE INFORMACYJNE:
31 marca 2015 r. (wtorek), godz. 8.30, sala sympozjalna II

Harmonogram zajęć

Harmonogramy zajęć semestr letni 2014/2015

Studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 21.02)

Studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 6.03)

Uwaga! Harmonogramy mogą ulec zmianie. W przypadku zajścia zmian harmonogramy udostępnione na stronie internetowej oraz w gablotce będą aktualizowane na bieżąco.

Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego oraz Adam Marszałek ukazała się trzytomowa praca pt. „Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej”. Redaktorami naukowymi książek są prof. nadzw. UŚ dr hab. Jan Iwanek, dr hab. Waldemar Wojtasik, dr Małgorzata Domagała i dr Robert Radek. Kolejne tomy dotyczą zagadnień teoretycznych i historycznych autonomii terytorialnej (tom I), bogatej praktyki ustrojowej w Europie (tom II), a także współczesnej problematyki funkcjonowania partii politycznych na poziomach lokalnym i regionalnym (tom III). Publikacje są efektem współpracy naukowców z wielu ośrodków politologicznych w Polsce i zagranicy. Polecamy w szczególności prace pracowników naszego Instytutu: prof. nadzw.UŚ dr. hab. Jana Iwanka „Pojęcie autonomii terytorialnej we współczesnej europejskiej przestrzeni demokratycznej” (t.1), „Autonomia terytorialna w Hiszpanii” (t.2), „Partia regionalna, partia lokalna, regionalne i lokalne systemy partyjne – aspekty teoretyczne” (t.3); dr Małgorzaty Domagały „Rozwiązania autonomii terytorialnej w Wielkiej Brytanii” (t.2); dr Sebastiana Kubasa „Proces walki o autonomię Słowacji od początku XIX wieku do czasu jej uzyskania w 1938 r.” (t.1); dr Roberta Rajczyka „Autonomia gagauska panaceum na separatyzm” (t.2).

VII edycja Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w VII edycji konkursu Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego. Wyróżnienia przyznawane są studentom i doktorantom za osiągnięcia i realizację inicjatyw w następujących dziedzinach działalności: społecznej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wspieranie i inicjowanie życia studenckiego. Wyróżnienie, obejmujące działalność od rozpoczęcia studiów, można otrzymać jednorazowo. Terminy składania wniosków na wydziałach są ogłaszane przez dziekanów i udostępniane na stronie konkursu. Ostateczny termin przekazywania przez wydziały wniosków do Centrum Obsługi Studenta mija 15 kwietnia 2015 r. Do 29 marca, drogą elektroniczną, każda osoba lub instytucja może zaproponować kandydata, który zasługuje na udział w konkursie, lecz z różnych powodów nie zgłosił się do niego osobiście. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie http://student.us.edu.pl/propozycja-kandydata. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wyroznienia.us.edu.pl. 

Konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski ogłasza konkurs na projekt kalendarza promocyjnego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rok 2016. Uczestnikami mogą być pracownicy, studenci oraz doktoranci, a także absolwenci Uczelni. Udział w konkursie jest bezpłatny. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty. Rozpatrywane będą tylko prace, które zostały przesłane do 31 sierpnia 2015 roku włącznie.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://absolwent.us.edu.pl/konkurs-na-projekt-kalendarza-promocyjnego-un....

Warsztaty "Rekrutacja do policji"

Informujemy, iż w dniach 21.03.2015 oraz 28.03.2015 w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ odbyły się warsztaty pt. "Rekrutacja do policji", przeznaczone dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe (st. stacjonarne i niestacjonarne). Warsztaty przeprowadził Pan mgr Szymon Kołodziej z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Polityka-media-relacje interpersonalne

Z przyjemnością informujemy, iż nakładem Towarzystwa Inicjatyw Naukowych ukazała się praca zbiorowa pt. "Polityka-media-relacje interpersonalne. Małe formy eksperymentalne z zakresu komunikowania", przygotowana pod redakcją Agaty Olszaneckiej, doktorantki z INPiDZ UŚ. Publikacja jest efektem współpracy doktorantów z zakresu nauk politycznych i studentów dziennikarstwa z Uniwersytetu Śląskiego. Zawarto w niej artykuły rozpatrujące wpływ czynników społecznych, psychologicznych i politycznych na postrzeganie kandydatów i partii; rolę portali społecznościowych w kampaniach marketingowych oraz zjawisko autoprezentacji i funkcjonowania jednostki w rzeczywistości społecznej. O nowatorskości podejścia do tematyki w publikacji świadczy empiryczny charakter wszystkich zawartych w niej artykułów oraz zastosowanie metody badań eksperymentalnych, rzadko wykorzystywanej w polskich badaniach nad komunikowaniem.

Wersja elektroniczna publikacji dostępna jest na stronie wydawcy oraz w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić do udziału w pracach Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych/ oddział w Katowicach. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani członkostwem, prosimy o kontakt: Sebastian Kubas (sebastian.kubas@us.edu.pl).
Obecnych członków chcielibyśmy poprosić o uregulowanie składki na 2015 rok i jej wpłatę na konto bankowe PTNP:

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.