Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

 

Polskie wybory 2014-2015.
Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje polityczne

Ustroń, 25-27.11.2015

www.wyborywpolsce2014-2015.us.edu.pl

 

40-lecie Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego

Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego

Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, działający w ramach sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mają przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego, która odbędzie się 10 grudnia 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
        Wstępny program konferencji dostępny jest tutaj.
(...)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 studia stacjonarne POBIERZ POBIERZ (aktualizacja 24.10)

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 studia niestacjonarne - POBIERZ (aktualizacja 19.11)

Harmonogramy mogą jeszcze ulegać zmianom!

Debata o cyberprzestępczości

Dnia 17 listopada 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyło się wydarzenie Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos. Debata o cyberprzestępczości. Program spotkania dostępny jest tutaj. Debata była transmitowana on-line przez Telewizję Internetową Uniwersytetu Śląskiego oraz promowana przez Radio Studenckie „Egida"
Zdjęcia z debaty dostępne są pod tym adresem

Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się monografia Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym autorstwa dr. Tomasza Iwanka z Zakładu Stosunków Międzynarodowych INPiDz. 

Praca z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego, dotyczy prawnej analizy zbrodni międzynarodowych (international crimes), a w szczególności zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Przedstawia ich definicje, znamiona oraz główne problemy związane z wykładnią i stosowaniem przepisów dotyczących tych zbrodni. Bada się w niej także podobieństwa normatywne penalizacji tych zbrodni. Praca dostępna jest w Systemie Informacji Prawnej LEX.

Spis treści.

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemów politycznych

Dnia 16 listopada na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbyło się seminarium naukowe Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemów politycznych. Pełen program seminarium można znaleźć pod tym adresem. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Jego Ekscelencja Ambasador Hiszpanii w Polsce Aguatin Nuńez Martinez oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (oddział Katowice). Seminarium poprowadziła dr hab. Małgorzata Myśliwiec z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych INPiDz.

Dr R. Radek laureatem konkursu "Lider Umiędzynarodowienia UŚ"

Mamy przyjemność poinformować, że dr Robert Radek z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych zajął drugie miejsce w konkursie "Lider Umiędzynarodowienia UŚ" w kategorii "młodszy pracownik naukowy". Celem konkursu było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego lidera umiędzynarodowienia, który poprzez swoje działania w znaczącym stopniu przyczynił się do umiędzynarodowienia UŚ oraz promocji uczelni w wymiarze międzynarodowym.

Szersza informacja o konkursie. 

Szkolenie „Kariera w organizacjach międzynarodowych”

Jakie są możliwości, jakimi cechami należy się charakteryzować i jakie spełniać kryteria, gdzie szukać informacji – odpowiedzi m.in. na te pytania udzieliło szkolenie „Kariera w organizacjach międzynarodowych”, które odbyło się 20 października 2015 roku na Wydziale Nauk Społecznych. Szkolenie przeprowadziła mgr Monika Szynol (Zakład Stosunków Międzynarodowych INPiDz UŚ). Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami podjęcia praktyk, staży i zatrudnienia w instytucjach międzynarodowych, a także analiza kryteriów i warunków dotyczących rekrutacji do nich. 

Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym

14 października 2015 r. odbyła się konferencja naukowa „Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie terytorialnym”, zorganizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Fundację Akademicką IPSO ORDO Podczas jej obrad podjęto dyskusję nad psychospołecznymi uwarunkowaniami korupcji, odpowiedzialnością prawną urzędników za przestępstwa korupcyjne czy rolą policji w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych. Konferencja była zwieńczeniem całorocznych prac nad raportem naukowo-badawczym pt. „Postawy wobec korupcji w samorządzie terytorialnym. Raport z badań w województwie śląskim”, podczas jej obrad zostały przedstawione również główne wnioski z niego płynące.

Strony

Copyright (c) 2008-2012 Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster: tomasz.okraska@us.edu.pl